De 10 doelen van Faexit

Samen werken we de fax de zorg uit.

Wie en waarom?

Wie doet er mee?

De ondertekenaars van dit manifest ondersteunen Faexit. De fax uit de zorg halen doen we samen, we helpen elkaar om de transitie naar een veilig en digitaal alternatief te realiseren.

Meer informatie

Waarom doe je mee?

Het versturen van een fax is in de zorg niet nodig. Er zijn veiligere, goed werkbare alternatieven.

Wat?

➤ Werkbare alternatieven

Faexit maakt overzichtelijk welke werkbare alternatieven er zijn voor de fax.

➤ Onafhankelijke oplossing

Het aanbod is onafhankelijk; er valt te kiezen in wat past binnen de eigen systemen, de reeds bestaande oplossingen en de samenwerking in de keten.

➤ Instapklaar

De alternatieve gegevensuitwisseling is minimaal elektronisch en herbruikbaar en gestructureerd waar mogelijk. Daarnaast zorgt Faexit voor oplossingen zodat het vinden van de juiste adressen geen belemmering vormt.

Hoe?

➤ Landelijke ondersteuning

Faexit biedt landelijke ondersteuning bij de gedragsverandering die nodig is om afscheid te nemen van de fax in de zorg.

➤ Verandering in de werkwijze

Faexit ontzorgt, stimuleert, inspireert en faciliteert in de hele keten. Zorgverleners veranderen zelf hun bestaande werkwijze met de fax.

➤ Start bij grootverbruikers fax

Faexit start bij de grootverbruikers van de fax; ziekenhuizen, huisartsen en apotheken.

Wanneer?

Uiterlijk eind 2024 is de fax de zorg uit.

Download en onderteken het manifest en sluit je aan bij Faexit.

Download